Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!Jarmark Winobraniowy Zielona Góra


Winobranie Zielona Góra

Szanowni Państwo!

Nieśmiało rozpoczynamy przygotowania do Jarmarku Winobraniowego 2021, który stanowi nieodłączny element Dni Zielonej Góry – Winobranie  z nadzieją, że sytuacja epidemiologiczna w kraju umożliwi nam przeprowadzenie imprezy w dniach 04 – 12 września 2021.

Szczegóły dotyczące tegorocznego Jarmarku Winobraniowego, w tym terminy i zasady nadsyłania zgłoszeń zostaną podane po 20.06.2021 r.

------------------------------

Jarmark Winobraniowy – stoiska jednodniowe
Informujemy, iż ze względu na obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną w tegorocznej edycji Jarmarku Winobraniowego nie będzie możliwości korzystania ze stoisk jednodniowych, dostawek, stoisk mobilnych, zabroniony będzie także kolportaż ulotek.

------------------------------

Szanowni Państwo!

Centrum Biznesu Sp. z o.o., jako organizator po raz kolejny zaprasza Państwa do udziału w Jarmarku Winobraniowym, który odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 5 – 13 września 2020 r.  Jarmark Winobraniowy stanowi nieodłączny element obchodów Dni Zielonej Góry „Winobranie”, które są jedną z największych w Polsce plenerowych imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz handlowym. Od wielu już lat we wrześniu kilkuset handlowców, artystów, rzemieślników, kolekcjonerów instaluje swoje stoiska na starówce naszego miasta.

Niestety ten rok przyniósł nam wiele niepewności i zmusił do dużych zmian, w związku obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem COVID-19.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa została znacznie ograniczona ilość stoisk, zwiększono odstępy pomiędzy poszczególnymi punktami, zrezygnowano z niektórych lokalizacji.

Informujemy, iż udział w tegorocznym Jarmarku Winobraniowym będzie możliwy zgodnie z poniższymi zasadami:

  • ·        wykup stoisk będzie możliwy po przesłaniu Karty uczestnika oraz Oświadczenia COVID-19,
  • zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 17.07.2020 r. do momentu wyczerpania stoisk,
  • uczestnicy Jarmarku Winobraniowego 2019, którzy mają zarejestrowaną działalność (w przypadku osób nieprowadzących działalności decyduje miejsce stałego zamieszkania) w Województwie Lubuskim mają prawo pierwszeństwa rezerwacji miejsca pod warunkiem nadesłania Karty uczestnika do dnia 27.07.2020 r. oraz spełnienia pozostałych warunków opisanych w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego,
  • zgłoszenia będą rozpatrywane od dnia  27.07.2020 r. dla ubiegłorocznych uczestników z Województwa Lubuskiego oraz od dnia 05.08.2020 r. dla pozostałych uczestników, według kolejności nadsyłania zgłoszeń.

Powyższe zasady zostały szczegółowo ujęte w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego 2020 w Zielonej Górze, który wraz z pozostałymi informacjami takimi jak: Cennik stoisk, Deklaracja korzystania z przyłącza prądu, Karta Uczestnika, Oświadczenie COVID-19, znajdą Państwo na naszych stronach internetowych: www.centrumbiznesu.zgo.pl  oraz www.winobranie.zgora.pl .

Na dodatkowe pytania odpowiedzi uzyskają Państwo pod numerami telefonu czynnymi w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00:

  • 68 3242571 (Obsługa jarmarku)
  • 607634104 (Kierownik jarmarku - Anna Wielichowska)
Pliki do pobrania:
Regulamin Jarmarku Winobraniowego 2020
Cennik stoisk
Karta Uczestnika 2020
Oświadczenie Uczestnika 2020 (COVID-19)
Deklaracja korzystania z przyłącza prądu